google-site-verification: googlea4885ae22f492c3c.html

OPOL

'One Person One Language'

OPOL, eli yksi henkilö yksi kieli, on menetelmä jota alunperin kokeili ja kehitti Jules Ronjat, Ranskalainen kielitieteilijä. Ronjat ja hänen vaimonsa halusivat heidän pojan puhuvan heti kahta kieltä. Sen toteuttamiseen he päättivät kokeilla toisen lingvistin, Maurice Grammontin heille suositeltua tapaa - poijan tulisi puhua äidin kanssa vain saksaa, kun taas isän kanssa vain ranskaa. Vuonna 1913 julkaistussa kertomuksessaan kävi ilmi että poika oppi 4 vuotta ja 10 kuukautta ikäisenä puhumaan kumpaakin kieltä natiivin, yhtä kieltä puhuvan lapsen tasolla. Viimeisen vuosisadan aikana OPOL-tutkimuksia on ollut runsaasti ja suurin osa ovat olleet myönteisiä tuloksia aikaansaavia. Tavoitteenamme on jäljitellä tämän tapaiset olosuhteet meidän päiväkodeissa ja kehittää kyseistä menetelmää myös päivähoitoon soveltuvaksi. Varhaiskasvatussuunnitelmamme pohjautuu varhaiskasvatuslain 7. pykälässä asetettujen asetusten mukaan.

Haluamme tarjota lapsiperheille kodinomaisen päivähoitopaikan jossa jokainen lapsi ja tämän tarpeet huomioidaan yksilökohtaisella tasolla. Hyvä perushoito perustuu kiireettömyyteen, erityiseen huolellisuuteen sekä myös yhteistyöhön – toimintamme nojaa hyvin vahvasti kasvatuskumppanuuteen eli yhteistyöhön vanhempien kanssa. Arvioimme vanhempien kanssa mikä on parasta heidän lapsilleen ja sitoudumme yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi opettajamme käy aktiivista keskustelua vanhempien kanssa lasten kehityksestä, vaikeuksista tai onnistumisista. Tämä on päiväkotiemme toiminnan perusta.

On tutkittua että lapsen luovuus, kriittiset ajattelutaidot sekä mielen joustavuus parantuvat merkittävästi mikäli lapsi puhuu kahta kieltä.

Toimintamme nojaa vahvasti kaksikielisyyden jalostamiseen monesta eri syystä. On tutkitusti todistettu että esikouluikäiset lapset oppivat ja omaksuvat uudet kielet erityisen tehokkaasti ja tekevät sen luonnollisesti sopeutuen ympäristöönsä. Tämän kasvuvaiheen tärkeys on mielestämme usein aliarvostettua, ja siksi otimme tehtäväksemme järjestää kaikissa päiväkodeissamme paras mahdollinen kieltenoppimisympäristö. Toimimme samalla tavalla kuin kaksikielisissä perheissä - Ryhmissämme on kahta eri kieltä äidinkielenään puhuvaa aikuista, joista toinen puhuu lapsille toista kieltä ja toinen toista. Mikäli lapsi ei ymmärrä toista aikuista, tulee toinen apuun. Näin syntyy turvallinen ja motivoiva kieliympäristö, jossa lapsen ei tarvitse hermoilla siitä, ymmärtääkö hän opettajan ohjeita, vaan tämä pyrkii tekemään sen itse. Tervetuloa meille. 

Ryhmät ja aukioloajat :

Tik Tak Pukinmäki:

 ma-pe  07:30 - 16:45

Madetojankuja 2 C, 00720 Helsinki

Tik Tak Vaarala:

ma-pe 7:00-17:00

Iltapäiväryhmä 17:00-19:00

Lähdepuistontie 13, 01230 Vantaa

Busy Bees English-speaking Kindergarten in Tikkurila

ma-pe 8:00-16:00

Esikkotie 1, 01300 Vantaa

Tietoa vapaista paikoista saa parhaiten ottamalla meihin suoraan yhteyttä!

+358 45 314 4128

+358 45 2692122

tiktak.pk@gmail.com

pasi.tiktak@gmail.com

Yhteystiedot

Media

  • Instagram

Yrityksestämme

TikTak_logo_original.png